SƠN CHỐNG NÓNG CAO CẤP

Là sản phẩm sơn hệ nước một thành phần, được chế tạo từ chất tạo màng, có khả năng chịu khí hậu nóng bức. Sự liên kết với phụ gia phản quang có cấu trúc tinh thể, với công thức đặc biệt ngăn cản truyền nhiệt, phản xạ ánh sáng, che lấp khe nứt, cách âm.